2013-11-18 PREP Operation Christmas Child Ceremony - holyfamilymiddletown