2017-02-19 Wedding Aniversary Celebration - holyfamilymiddletown